Pagament activitats tercer trimestre

Atenció famílies: a partir d’aquest dijous 20 d’Abril estaran actualitzats els imports de les activitats extraescolars del tercer trimestre al caixer. Recordeu que el codi és 2760.
Si algú ha pagat ja, podeu passar per l’oficina de l’ampa i se us retornaran els diners en cas que sigui necessari.

Anuncios